Cóipcheart

Is mian le COMHARTaighde cosaint a dhéanamh ar shaothar acadúil cuid scríbhneoirí na ríomhirise mar aon le deis a thabhairt don phobal torthaí an léinn a scaipeadh go forleathan.

I dtaca leis na hailt a fhoilsítear ar an suíomh seo, is le scríbhneoir(í) an ailt an cóipcheart. Is féidir le daoine eile téacs ailt a shábháil agus a scaipeadh go leictreonach nó i bhformáid chlóite, ar an gcoinníoll go dtugtar an t-aitheantas cuí don údar agus don ríomhiris araon agus ar an gcoinníoll nach ngearrtar táille ar rochtain a thabhairt don phobal ar an ábhar. Ní ceadmhach saothar a dhíorthaítear ó alt ar bith a foilsíodh in COMHARTaighde a fhoilsiú ná a scaipeadh gan toiliú an údair/na n-údar cuí a fháil i scríbhinn roimh ré. Más mian leat ábhar ón ríomhiris a úsáid chun críche d'aon saghas eile iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn.

D'fhéadfaí go mbeadh socrú cóipchirt ar leith ann i gcás alt áirithe. I gcás mar sin, déantar na coinníollacha a shonrú san fhógra cóipchirt a chuirtear ar fáil ar leathanach an ailt féin. Taispeántar an fógra cóipchirt ar thaobh na láimhe deise den scáileán ar ríomhairí deisce nó faoi bhun theideal an ailt ar ghléasanna móibíleacha.