Gairm ar ailt don tríú heagrán

Tá an ghairm ar ailt don tríú heagrán de COMHARTaighde thart anois. Foilseofar an tríú heagrán i Meán Fómhair 2017 agus cuirfear eolas maidir leis an chéad ghairm ar ailt eile ar fáil faoin tráth sin. Iarrtar orthu siúd ar spéis leo alt a chur isteach amach anseo breathnú ar threoracha scríbhneoireachta agus stíl tí na hirise.

Forléargas

Cuireadh tús sa bhliain 2015 le hiris acadúil bhliantúil nua agus í sin piarmheasta ag foireann scoláirí ó institiúidí in Éirinn agus thar lear. Foilsítear saothar scolártha den chaighdeán is airde san iris seo, COMHARTaighde, i réimsí éagsúla de léann na Nua-Ghaeilge. D’fhonn freastal ar phobal domhanda na Gaeilge in Éirinn agus thar lear, tá an iris á foilsiú ar bhonn saor-rochtana trí mheán an idirlín. Cuireann an iris fóram nua piarmheasta ar fáil do thaighdeoirí sna réimsí léinn seo agus tá an togra ag eascairt as traidisiún fada na hirise míosúla Comhar mar láthair smaointeoireachta agus as bunfhealsúnacht na hirise agus na heagraíochta maidir le scaipeadh thorthaí an léinn ar an bpobal is leithne. Tá COMHARTaighde ar an gcéad fhoilseachán Gaeilge a bhain áit sa Directory of Open Access Journals (DOAJ) amach.

Teagmháil

Lena thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis na heagarthóirí:

  • An tOllamh Máirín Nic Eoin, Emerita, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
  • An Dr Liam Mac Amhlaigh, Ollscoil Mhá Nuad
  • An Dr Máirtín Coilféir, Ollscoil Naomh Mícheál, Toronto

ag comhartaighde@comhar.ie.