Gairm ar ailt d'eagrán 8

Fógraítear an ghairm ar ailt d'eagrán 8 de COMHARTaighde agus glactar le hailt scolártha don eagrán sin anois. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis na heagarthóirí ag an seoladh thíos. Is é an spriocdháta deireanach d’ailt sa ghairm seo ná 1 Feabhra 2022. Iarrtar orthu siúd ar spéis leo alt a chur isteach breathnú ar threoracha scríbhneoireachta agus stíl tí na hirise

Dáileog eolais

Forléargas

Cuireadh tús sa bhliain 2015 le hiris acadúil bhliantúil nua agus í sin piarmheasta ag foireann scoláirí ó institiúidí in Éirinn agus thar lear. Foilsítear saothar scolártha den chaighdeán is airde san iris seo, COMHARTaighde, i réimsí éagsúla de léann na Nua-Ghaeilge. D’fhonn freastal ar phobal domhanda na Gaeilge in Éirinn agus thar lear, tá an iris á foilsiú ar bhonn saor-rochtana trí mheán an idirlín. Cuireann an iris fóram nua piarmheasta ar fáil do thaighdeoirí sna réimsí léinn seo agus tá an togra ag eascairt as traidisiún fada na hirise míosúla Comhar mar láthair smaointeoireachta agus as bunfhealsúnacht na hirise agus na heagraíochta maidir le scaipeadh thorthaí an léinn ar an bpobal is leithne. Tá COMHARTaighde ar an gcéad fhoilseachán Gaeilge a bhain áit sa Directory of Open Access Journals (DOAJ) amach.

Teagmháil

Lena thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis na heagarthóirí:

  • An tOllamh Comhlach Caoimhín Mac Giolla Léith
  • An tOllamh Comhlach Ríona Nic Congáil
  • An Dr Peadar Ó Muircheartaigh

ag comhartaighde.eagarthoiri@comhar.ie.