Seoladh na ríomhirise

Seoladh COMHARTaighde go hoifigiúil ar an 24 Samhain 2015 ag ócáid speisialta in Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath. Is féidir an preasráiteas seolta a íoslódáil ón nasc thíos.

Íoslódáil an preasráiteas

Cathal Goan, Cathaoirleach Bhord Stiúrtha COMHAR, ag labhairt ag seoladh na ríomhirise.

An Dr Regina Uí Chollatáin, Ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a chuir COMHARTaighde i láthair an phobail go hoifigiúil.

Eagarthóirí COMHARTaighde, eagrán a haon: An tOllamh Máirín Nic Eoin, an Dr Liam Mac Amhlaigh, an Dr Máirtín Coilféir agus an comhairleoir teicniúil, Ronan Doherty.

An Dr Deirdre Nic Mhathúna agus Eithne Nic Eoin

Ursula Ní Choill agus Feargal Ó Dubhghaill

An Dr Aingeal Ní Chualáin, Frank Allen agus Eilís Ní Mhearraí

An Dr John Walsh agus an tOllamh Máire Ní Annracháin

Orla Nic Aodha agus an Dr Proinsias Ó Drisceoil