Nuacht COMHARTaighde

 • COMHARTaighde i mbabhta ceannais na Realex Web Awards

  COMHARTaighde i mbabhta ceannais na Realex Web Awards

  Tá an ríomhiris ainmnithe i mbabhta ceannais na Realex Payments Web Awards sa chatagóir Suíomh Gréasáin Oideachais/Tríú Leibhéil is Fearr.

  Fógraíodh gearrliosta na n-iarrthóirí ar na Realex Payments Web Awards 2016 ar an Aoine 3 Meán Fómhair. Tugann na gradaim seo, atá ar an bhfód le naoi mbliana anuas, aitheantas do scoth na suíomh gréasáin a fhoilsítear in Éirinn. Is féidir breathnú ar ghearrliosta iomlán na n-iarrthóirí anseo. Bronnfar na gradaim ag ócáid in Amharclann Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath ar an 28 Meán Fómhair.

  Beidh an dara heagrán COMHARTaighde á fhoilsiú i mí Dheireadh Fómhair nuair a chuirfidh Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an iris i láthair an phobail ag an gComhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge 2016, Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair ar a 5pm, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i bhforhalla Áras na Gaeilge.

 • Seoladh COMHARTaighde: Aoine 7 Deireadh Fómhair ar a 5pm

  Beidh an dara heagrán COMHARTaighde á fhoilsiú i mí Dheireadh Fómhair nuair a chuirfidh Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an iris i láthair an phobail ag an gComhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge 2016, Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair ar a 5pm, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i bhforhalla Áras na Gaeilge. 

  Cuireann COMHARTaighde saothar scolártha ardchaighdeáin ar fáil do phobal na Gaeilge ar fud an domhain i réimsí éagsúla de léann na Nua-Ghaeilge. Sa dara heagrán, tá réimse alt scolártha ar ábhair a chuimsíonn léann na lámhscríbhinní, an fhoilsitheoireacht agus an chritic i dtréimhse na hAthbheochana, an t-aistriúchán liteartha, an nuafhilíocht agus an teangeolaíocht fheidhmeach, chomh maith le léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Tá COMHARTaighde ar an gcéad fhoilseachán Gaeilge a bhain áit sa Directory of Open Access Journals (DOAJ) amach agus is mór an teist ar pholasaí piarmheastóireachta agus ar pholasaí saor-rochtana na hirise é.

 • Glactar le COMHARTaighde sa Directory of Open Access Journals

  Glacadh le COMHARTaighde sa Directory of Open Access Journals (DOAJ) ar na mallaibh. Céim thábhachtach chun cinn atá anseo i dtaca le sofheictheacht agus scaipeadh an taighde a fhoilsítear sa ríomhiris.

  Is éard atá sa DOAJ ná eolaire domhanda ina bhfuil breis agus 10,000 irisleabhar agus ríomhiris piarmheasta acadúla i réimsí mar na daonnachtaí, na heolaíochtaí sóisialta, an eolaíocht, an teicneolaíocht agus an leigheas. Sula nglactar le hirisleabhar sa DOAJ déantar measúnú ar pholasaithe piarmheastóireachta, saor-rochtana agus cóipchirt an fhoilseacháin agus déantar monatóireacht ar fheidhmiú na bpolasaithe seo ar bhonn bliantúil. Is é COMHARTaighde an chéad tréimhseachán i nGaeilge a cuireadh leis an eolaire seo. 

  Tá na hailt ar fad a foilsíodh in Eagrán 1 de COMHARTaighde innéacsaithe agus liostaithe sa DOAJ anois agus cuirfear ailt nua leis an mbunachar de réir mar a fhoilseofar iad. Is féidir le cách bunachar an DOAJ a chuardach agus bíonn an DOAJ ina fhoinse ag catalóga leabharlann agus ag bunachair áirithe acadúla eile.   

  Léigh níos mó faoin Directory of Open Access Journals anseo.

Leathanach 2 as 2
Ar aghaidh »
© COMHAR, 2019.
ISSN: 2009-8626