Duais an Chomhchaidrimh

Duais an Chomhchaidrimh

Fógraítear Duais úr, urraithe ag Gael Linn, don saothar is fearr san iris COMHARTaighde a fhoilsítear ó scoláire luathghairme

Cuireann COMHARTaighde fáilte ar leith roimh ailt scolártha den chéad scoth ó thaighdeoirí luathghairme.

Bronnfar ‘Duais an Chomhchaidrimh’ de €750, agus buanghradam, maoinithe ag Gael Linn, ar an alt is fearr a scríobh taighdeoir luathghairme agus a fhoilseofar sa deichiú heagrán de COMHARTaighde. Iris phiarmheasta í COMHARTaighde agus déanfar gach iarratas cuí a phiarmheasúnú de réir ghnáthnósanna na hirise. Ainmnítear an duais seo i gcuimhne ar an gcumann idir-ollscoile as ar shíolraigh COMHAR agus Gael Linn.

Tá gach eolas maidir le Duais an Chaidchaidrimh ar fáil anseo.

 

© Comhar Teoranta, 2024.
ISSN: 2009-8626