Eagrán 4 ag teacht go luath

Eagrán 4 ag teacht go luath

Beidh eagrán 4 de COMHARTaighde ag teacht go luath

Foilseofar an ceathrú heagrán de COMHARTaighde go luath. Tá obair áirithe ar siúl ar chúlchóras na ríomhirise agus nuair a bheidh na hathruithe sin curtha i gcrích, beidh fáil ar thorthaí na taighde ó shaothar na bliana seo.

© COMHAR, 2019.
ISSN: 2009-8626