Seoltar Eagrán 3 de COMHARTaighde

Seoltar Eagrán 3 de COMHARTaighde

Chuir Bob Collins, Iar-ardstiúrthóir ar RTÉ, an triú heagrán den iris i láthair an phobail ar an 19 Deireadh Fómhair 2017 ag deireadh Léacht Uí Chadhain na bliana seo, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Sa tríú heagrán seo, tá sraith alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. I measc na scríbhneoirí san eagrán seo tá: Cathal Billings, Eibhlín Mhic Aoidh, Aisling Ní Churraighín, Tracey Ní Mhaonaigh, Pádraig Ó Siadhail, agus Caitríona Ó Torna. Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá: an stair chultúrtha agus Cumann Lúthchleas Gael, measúnú sa chóras Gaeloideachais, an fhoilsitheoireacht agus an fhoclóireacht san aois seo caite, bailiú gairmiúil an bhéaloidis mar thuigtear in An Béal Bocht é, Pádraig Ó Broin agus staidéar litríocht agus iriseoireacht na Gaeilge i gCeanada, agus an Ghaeilge i gcampa géibhinn Frongoch. Tá léirmheasanna ó Eoin Mac Cárthaigh, Caoimhín Mac Giolla Léith, Ian Ó Caoimh, Breandán Ó Cróinín, Cathal Ó Háinle, Fidelma Ní Ghallchobhair agus Éadaoin Ní Mhuircheartaigh chomh maith, a chuimsíonn réimse ábhar ón bhfilíocht chomhaimseartha chuig taibhealaíona na Gaeilge agus critic ar an staidéar ar Ghaeilge na hAlban.

Tá COMHARTaighde anois ag glacadh le hailt scolártha don cheathrú heagrán (a fhoilseofar i Meán Fómhair 2018). Tá tuilleadh eolais faoin ghairm ar ailt ar fáil anseo. Is é an spriocdháta d’ailt don cheathrú heagrán ná 1 Feabhra 2018.

Léitear an preasráiteas anseo.

© COMHAR, 2019.
ISSN: 2009-8626