Seolfar eagrán 3 de COMHARTaighde ag Léacht Uí Chadhain

Seolfar eagrán 3 de COMHARTaighde ag Léacht Uí Chadhain

Seolfaidh Bob Collins, iar-ardstiúrthóir RTÉ, an tríú heagrán den ríomhiris ag Léacht Uí Chadhain sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar 19 Deireadh Fómhair 2017.

Bhain sprioc den 1 Feabhra leis an ngairm ar ailt don tríú heagrán agus tá áthas ar COMHAR a fhógairt go seolfaidh Bob Collins, iar-ardstiúrthóir RTÉ, an triú heagrán den ríomhiris. 

Beidh idir ailt scolártha agus léirmheasanna acadúla san eagrán, a bhfuil ballchríoch á cur air faoi láthair, agus i dtiúin leis an tuairim seoladh na hirise a reáchtáil comhthreomhar le tionóil acadúla éagsúla na Gaeilge, in institiúidí éagsúla, tá sé ar intinn an tríú heagrán seo a sheoladh ag Léacht Uí Chadhain sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar 19 Deireadh Fómhair.

Anuas ar an eagrán féin, tá riocht á chur ar shuirbhé ar léitheoirí na hirise, tráth fhoilsiú na ríomhirise. Beidh fáil ar a leithéid i bhfoirm phreabfhuinneoige ar an scáileán le ceisteanna éagsúla a bhaineann le cruth agus dul chun cinn an eispéiris léitheoireachta. Anuas air sin, agus mar chuid d'fheabhsuithe teicniúla Chéim 2 den togra, cuirfear nuachtfhógraí beaga uathoibríocha amach faoi ailt éagsúla agus a bhfuil iontu ar na meáin shóisialta le cúrsaí aitheantais a mhéadú. Tá cúlchóras eagarthóireachta an tsuímh á fhorbairt freisin le deis a thabhairt do phiarmheastóirí agus scríbhneoirí an córas a úsáid freisin amach anseo, dá mba mhian leo.  

© COMHAR, 2019.
ISSN: 2009-8626