Céim 2 den togra le fógairt!

Céim 2 den togra le fógairt!

Céim 2 de COMHARTaighde ar an bhfód: tréimhse a mhairfidh ó 2017-2019 (thuas: Donall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, i mbun eagrán a dó de COMHARTaighde a sheoladh ag Comhdháil Ollscoil na Gaillimhe i nDeireadh Fómhair 2016).

 

 

Agus Céim 1 den togra seo críochnaithe an bhliain seo caite leis an dara heagrán den iris á fhoilsiú, rinneadh athbhreithniú chun pleanáil do Chéim 2, tréimhse a mhairfidh 3 bliana eile: 2017 - 2019. Sa mheá sa phleanáil sin, bhí feabhsuithe measta in ullmhúchán na ríomhirise agus sa teicneolaíocht a dhéanann seachadadh ar an ábhar i dtreo na léitheoirí. Is deas le COMHAR a lua gur tugadh tacaíocht trí bliana eile ag Coiste Léann na Gaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann do Chéim 2, anuas ar an tiomantas atá léirithe ag COMHAR mar fhoilsitheoirí leis an togra. Beidh trí eagrán sa chéim seo ag tosú amach le heagrán an Fhómhair seo.

Ó 24 Samhain 2015 - 5 Aibreán 2017, bhí 4,714 léitheoir, 7,462 seisiún léitheoireachta, agus líon de 18,848 amharc ar leathanaigh na hirise i gceist.

Seoladh suíomh idirlín nua ag cuideachta COMHAR le déanaí, www.comhar.ie. Is ionann an suíomh seo agus máthairshuíomh do ghnóthaí na bhfoilsitheoirí COMHAR, agus feictear COMHARTaighde go soiléir ar an leathanach baile seo. Ag an tráth céanna leis seo, athraíodh an URL de COMHARTaighde chuig www.comhartaighde.ie. Athrú beag mar chuid de chéim 2.

© COMHAR, 2019.
ISSN: 2009-8626