Seoltar Eagrán 2 den ríomhiris

Seoltar Eagrán 2 den ríomhiris

Chuir Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an iris i láthair an phobail ar an 7 Deireadh Fómhair 2016 le linn na Comhdhála ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Sa dara heagrán, tá sraith alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. I measc na scríbhneoirí san eagrán seo tá: Síobhra Aiken, Pádraig de Paor, Ríona Ní Churtáin, Caitlín Nic Íomhair, Síle Ní Mhurchú, Hugh Rowland, agus foireann scoláirí ó réimse an Oideachais (Gabrielle Nig Ghuidhir, Seán Ó Cathalláin agus Pádraig Ó Duibhir). Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá: léann na lámhscríbhinní, an fhoilsitheoireacht agus an chritic i dtréimhse na hAthbheochana, an t-aistriúchán liteartha, an nuafhilíocht, gluaiseacht na Gaeilge agus beartas teanga an stáit sna 1960idí, agus an Gaeloideachas. Tá léirmheasanna ó Mhichael Cronin, Pádraig Ó Liatháin, Michelle O Riordan agus Diarmuid Ó Sé ann chomh maith, a chuimsíonn réimse ábhar ón aistriúchán i litríocht na nÓg chuig saothar litríochta agus stair na teanga.

Tá COMHARTaighde anois ag glacadh le hailt scolártha don tríú heagrán (a fhoilseofar i Meán Fómhair 2017). Tá tuilleadh eolais faoin ghairm ar ailt ar fáil anseo. Is é an spriocdháta d’ailt don tríú heagrán ná 1 Feabhra 2017. 

Preasráiteas — 7 Deireadh Fómhair 2017

Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, agus Eagrán 2 den ríomhiris á sheoladh aige.

Síobhra Aiken, Máirín Nic Eoin, agus Seán Ó Cathalláin

Máirín Nic Eoin, duine d’eagarthóirí COMHARTaighde, sa lár, le beirt a bhfuil saothar leo an dara heagrán de COMHARTaighde, Seán Ó Cathalláin agus Siobhra Aiken.

An tOllamh Máirín Nic Eoin, duine d'eagarthóirí COMHARTaighde

An tOllamh Máirín Nic Eoin, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, duine d'eagarthóirí COMHARTaighde, agus í ag caint le linn sheoladh an dara an eagráin ag an gComhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 

© COMHAR, 2019.
ISSN: 2009-8626