COMHARTaighde i mbabhta ceannais na Realex Web Awards

COMHARTaighde i mbabhta ceannais na Realex Web Awards

Tá an ríomhiris ainmnithe i mbabhta ceannais na Realex Payments Web Awards sa chatagóir Suíomh Gréasáin Oideachais/Tríú Leibhéil is Fearr.

Fógraíodh gearrliosta na n-iarrthóirí ar na Realex Payments Web Awards 2016 ar an Aoine 3 Meán Fómhair. Tugann na gradaim seo, atá ar an bhfód le naoi mbliana anuas, aitheantas do scoth na suíomh gréasáin a fhoilsítear in Éirinn. Is féidir breathnú ar ghearrliosta iomlán na n-iarrthóirí anseo. Bronnfar na gradaim ag ócáid in Amharclann Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath ar an 28 Meán Fómhair.

Beidh an dara heagrán COMHARTaighde á fhoilsiú i mí Dheireadh Fómhair nuair a chuirfidh Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an iris i láthair an phobail ag an gComhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge 2016, Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair ar a 5pm, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i bhforhalla Áras na Gaeilge.

© Comhar Teoranta, 2016.
ISSN: 2009-8626