Seoladh COMHARTaighde: Aoine 7 Deireadh Fómhair ar a 5pm

Beidh an dara heagrán COMHARTaighde á fhoilsiú i mí Dheireadh Fómhair nuair a chuirfidh Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an iris i láthair an phobail ag an gComhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge 2016, Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair ar a 5pm, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i bhforhalla Áras na Gaeilge. 

Cuireann COMHARTaighde saothar scolártha ardchaighdeáin ar fáil do phobal na Gaeilge ar fud an domhain i réimsí éagsúla de léann na Nua-Ghaeilge. Sa dara heagrán, tá réimse alt scolártha ar ábhair a chuimsíonn léann na lámhscríbhinní, an fhoilsitheoireacht agus an chritic i dtréimhse na hAthbheochana, an t-aistriúchán liteartha, an nuafhilíocht agus an teangeolaíocht fheidhmeach, chomh maith le léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Tá COMHARTaighde ar an gcéad fhoilseachán Gaeilge a bhain áit sa Directory of Open Access Journals (DOAJ) amach agus is mór an teist ar pholasaí piarmheastóireachta agus ar pholasaí saor-rochtana na hirise é.

© Comhar Teoranta, 2016.
ISSN: 2009-8626