Glactar le COMHARTaighde sa Directory of Open Access Journals

Glacadh le COMHARTaighde sa Directory of Open Access Journals (DOAJ) ar na mallaibh. Céim thábhachtach chun cinn atá anseo i dtaca le sofheictheacht agus scaipeadh an taighde a fhoilsítear sa ríomhiris.

Is éard atá sa DOAJ ná eolaire domhanda ina bhfuil breis agus 10,000 irisleabhar agus ríomhiris piarmheasta acadúla i réimsí mar na daonnachtaí, na heolaíochtaí sóisialta, an eolaíocht, an teicneolaíocht agus an leigheas. Sula nglactar le hirisleabhar sa DOAJ déantar measúnú ar pholasaithe piarmheastóireachta, saor-rochtana agus cóipchirt an fhoilseacháin agus déantar monatóireacht ar fheidhmiú na bpolasaithe seo ar bhonn bliantúil. Is é COMHARTaighde an chéad tréimhseachán i nGaeilge a cuireadh leis an eolaire seo. 

Tá na hailt ar fad a foilsíodh in Eagrán 1 de COMHARTaighde innéacsaithe agus liostaithe sa DOAJ anois agus cuirfear ailt nua leis an mbunachar de réir mar a fhoilseofar iad. Is féidir le cách bunachar an DOAJ a chuardach agus bíonn an DOAJ ina fhoinse ag catalóga leabharlann agus ag bunachair áirithe acadúla eile.   

Léigh níos mó faoin Directory of Open Access Journals anseo.

© Comhar Teoranta, 2016.
ISSN: 2009-8626