Nuacht COMHARTaighde

 • Comhpháirtíocht le buanstóráil a dhéanamh ar shonraí COMHARTaighde

  Comhpháirtíocht le buanstóráil a dhéanamh ar shonraí COMHARTaighde

  Cúis áthais is ea an pháirtnéireacht idir COMHARTaighde agus Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI), faoi scáth Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, atá tar éis buanstóráil fhadtéarmach na ríomhirise a chur chun cinn

  Ó thaobh na hinbhunaitheachta de, mar sin, tá sé tábhachtach taisclann nó soláthróir a roghnú a bhfuil tacaíocht shuntasach aige agus atá nasctha le hinstitiúid a bhfuil teist ar a thaithí agus ar a bhuaine. Chuige sin, sa bhliain 2019 thosaigh COMHARTaighde ar chomhpháirtíocht le Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI), faoi scáth Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, ar mhaithe le cartlannú agus caomhnú fadtéarmach ábhar na ríomhirise.Moltar an chéim seo a thógáil ar na cúiseanna seo a leanas:

  • Cinntíonn sé go mbeidh cóip chúltaca breise de shonraí na ríomhirise ar fáil i gcás aon mhóréartha seirbhíse.
  • Cuireann beartas dá leithéid le hinbhuanaitheacht an tionscadail; sa chás go dtiocfadh athrú ar bith ar stádas an fhoilsitheora sa todhchaí cinntítear go mbeidh fáil ar ábhar na hirise i gcónaí.

   

  Tá ábhar na gcúig eagrán a foilsíodh go dtí seo anois ionghafa sa Taisclann agus leanfar leis an socrú i gcomhair na n-eagrán ar fad ina dhiaidh sin. Is cúis áthais é a bheith ag comhoibiú le hinstitiúid Éireannach chun an obair seo a chur i gcrích agus treisíonn torthaí na hoibre stádas COMHARTaighde mar ríomhiris saor-rochtana den chaighdeán eagarthóireachta agus teicniúil is airde.

 • Eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban

  Eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban

  Beidh Eagrán 6 de COMHARTaighde ina eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban i mbliain cheiliúrtha Cholmcille.

  Tá obair ar siúl go leanúnach ar mhóreagrán úr de COMHARTaighde - eagrán speisialta méadaithe le seoladh i mbliain cheiliúrtha Cholmcille - 1500 bliain ó saolaíodh é. Tá téama lárnach nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban ag rith tríd an saothar ar fad agus painéal aoi-eagarthóirí ag plé leis an eagrán: Marie Whelton, Meidhbhín Ní Úrdail, Caoimhín Mac Giolla Léith (ó bhuíon úr eagarthóireachta CT) agus Liam Mac Amhlaigh (ón gcéad bhuíon eagarthóirí CT). Tá an t-eagrán seo á chur le chéile in ómós do shaothar scoláireachta Mháire Ní Annracháin, a shaothraigh sa réimse seo ar feadh a saoil agus atá imithe ar scor óna cúram ollscoile anois.

  Foilseofar an t-eagrán speisialta seo sa chéad leath den bhliain 2021, agus tiocfaidh eagrán 7, an chéad ghnátheagrán i gCéim 3 de thogra COMHARTaighde san Fhómhar mar is gnách. 

 • Seoltar eagrán 5 de COMHARTaighde

  Seoltar eagrán 5 de COMHARTaighde

  Chuir an tOllamh Alan Titley an cúigiú heagrán den iris i láthair an phobail ar an 29 Samhain 2019 ag ócáid speisialta a reachtáladh ar chuireadh ó Roinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide.

  Sa chúigiú heagrán, tá sraith eile alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Is iad na scríbhneoirí a bhfuil alt acu san eagrán seo ná: Deirdre Ní Chonghaile, Ailbhe Nic Giolla Chomhaill, Hugh Rowland, Nicholas Williams agus foireann scoláirí ó réimse an Oideachais ó Choláiste Mhuire gan Smál, Luimneach (T.J. Ó Ceallaigh, Mairéad Hourigan agus Aisling Leavy). Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá an nualitríocht, an scéalaíocht sa bhéaloideas, luibheolaíocht, an stair chultúrtha agus shoch-pholaitiúil agus staidéar an Oideachais. Tá léirmheasanna ó Fhiach Mac Conghail, Róisín Ní Ghairbhí, Liam Ó hAisibéil, Ciarán Ó Gealbháin agus Lillis Ó Laoire chomh maith, a chuimsíonn réimse ábhar, ina measc staidéar na hamharclannaíochta, úrscéalaíocht, léann na Fiannaíochta agus léann na hamhránaíochta.

   

   

 • Seoladh ar COMHARTaighde: Eagrán 5

  Seoladh ar COMHARTaighde: Eagrán 5

  Seolfaidh an tOllamh Alan Titley Eagrán 5 de COMHARTaighde Déardaoin 28 Samhain i Téatar Uí Chadhain i gColáiste na Tríonóide ar a 6:15pm. Fáilte roimh chách.

   
  Is mór ag foireann COMHARTaighde an cuireadh ó Roinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide leis an eagrán a sheoladh ann.
   
  Tá cúig alt taighde agus cúig léirmheas scolártha leabhar mar chuid den eagrán, a thugann clabhsúr le Céim 2 de COMHARTaighde
   
  Fógrófar an painéal nua eagarthóirí ag an ócáid sheolta.
   
  Image result for Alan Titley
 • Eagrán 4 ag teacht go luath

  Eagrán 4 ag teacht go luath

  Beidh eagrán 4 de COMHARTaighde ag teacht go luath

  Foilseofar an ceathrú heagrán de COMHARTaighde go luath. Tá obair áirithe ar siúl ar chúlchóras na ríomhirise agus nuair a bheidh na hathruithe sin curtha i gcrích, beidh fáil ar thorthaí na taighde ó shaothar na bliana seo.

 • Seoltar Eagrán 3 de COMHARTaighde

  Seoltar Eagrán 3 de COMHARTaighde

  Chuir Bob Collins, Iar-ardstiúrthóir ar RTÉ, an triú heagrán den iris i láthair an phobail ar an 19 Deireadh Fómhair 2017 ag deireadh Léacht Uí Chadhain na bliana seo, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

  Sa tríú heagrán seo, tá sraith alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. I measc na scríbhneoirí san eagrán seo tá: Cathal Billings, Eibhlín Mhic Aoidh, Aisling Ní Churraighín, Tracey Ní Mhaonaigh, Pádraig Ó Siadhail, agus Caitríona Ó Torna. Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá: an stair chultúrtha agus Cumann Lúthchleas Gael, measúnú sa chóras Gaeloideachais, an fhoilsitheoireacht agus an fhoclóireacht san aois seo caite, bailiú gairmiúil an bhéaloidis mar thuigtear in An Béal Bocht é, Pádraig Ó Broin agus staidéar litríocht agus iriseoireacht na Gaeilge i gCeanada, agus an Ghaeilge i gcampa géibhinn Frongoch. Tá léirmheasanna ó Eoin Mac Cárthaigh, Caoimhín Mac Giolla Léith, Ian Ó Caoimh, Breandán Ó Cróinín, Cathal Ó Háinle, Fidelma Ní Ghallchobhair agus Éadaoin Ní Mhuircheartaigh chomh maith, a chuimsíonn réimse ábhar ón bhfilíocht chomhaimseartha chuig taibhealaíona na Gaeilge agus critic ar an staidéar ar Ghaeilge na hAlban.

  Tá COMHARTaighde anois ag glacadh le hailt scolártha don cheathrú heagrán (a fhoilseofar i Meán Fómhair 2018). Tá tuilleadh eolais faoin ghairm ar ailt ar fáil anseo. Is é an spriocdháta d’ailt don cheathrú heagrán ná 1 Feabhra 2018.

  Léitear an preasráiteas anseo.

 • Seolfar eagrán 3 de COMHARTaighde ag Léacht Uí Chadhain

  Seolfar eagrán 3 de COMHARTaighde ag Léacht Uí Chadhain

  Seolfaidh Bob Collins, iar-ardstiúrthóir RTÉ, an tríú heagrán den ríomhiris ag Léacht Uí Chadhain sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar 19 Deireadh Fómhair 2017.

  Bhain sprioc den 1 Feabhra leis an ngairm ar ailt don tríú heagrán agus tá áthas ar COMHAR a fhógairt go seolfaidh Bob Collins, iar-ardstiúrthóir RTÉ, an triú heagrán den ríomhiris. 

  Beidh idir ailt scolártha agus léirmheasanna acadúla san eagrán, a bhfuil ballchríoch á cur air faoi láthair, agus i dtiúin leis an tuairim seoladh na hirise a reáchtáil comhthreomhar le tionóil acadúla éagsúla na Gaeilge, in institiúidí éagsúla, tá sé ar intinn an tríú heagrán seo a sheoladh ag Léacht Uí Chadhain sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar 19 Deireadh Fómhair.

  Anuas ar an eagrán féin, tá riocht á chur ar shuirbhé ar léitheoirí na hirise, tráth fhoilsiú na ríomhirise. Beidh fáil ar a leithéid i bhfoirm phreabfhuinneoige ar an scáileán le ceisteanna éagsúla a bhaineann le cruth agus dul chun cinn an eispéiris léitheoireachta. Anuas air sin, agus mar chuid d'fheabhsuithe teicniúla Chéim 2 den togra, cuirfear nuachtfhógraí beaga uathoibríocha amach faoi ailt éagsúla agus a bhfuil iontu ar na meáin shóisialta le cúrsaí aitheantais a mhéadú. Tá cúlchóras eagarthóireachta an tsuímh á fhorbairt freisin le deis a thabhairt do phiarmheastóirí agus scríbhneoirí an córas a úsáid freisin amach anseo, dá mba mhian leo.  

« Siar
Leathanach 1 as 2
© Comhar Teoranta, 2020.
ISSN: 2009-8626