Foilsítear eagrán 7 de COMHARTaighde!

Foilsítear eagrán 7 de COMHARTaighde!

Seo é an chéad eagrán atá foilsithe faoi chúram eagarthóirí úra na riomhirise - Caoimhín Mac Giolla Léith, Ríona Nic Congáil agus Peadar Ó Muircheartaigh

Sa seachtú heagrán seo, tá sraith eile alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Is iad na scríbhneoirí a bhfuil alt acu san eagrán seo ná: Nathaniel Harrington, Mícheál Mac Craith, Christine Ní Chathasaigh & T.J. Ó Ceallaigh, Laoighseach Ní Choistealbha agus Ben Ó Ceallaigh. Cúis áthais is ea an chéad alt i nGaeilge na hAlban a bheith foilsithe san eagrán chomh maith. Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá an nualitríocht, an litríocht taistil, polasaí teanga, an stair shoch-pholaitiúil agus staidéar an Oideachais. Tá léirmheasanna ó Radvan Markus, Síle Ní Mhurchú, Deirdre Nic Chárthaigh, Deirdre Nic Mhathúna, Brian Ó Conchubhair, Kerron Ó Luain agus John Treacy, a chuimsíonn réimse ábhar, ina measc an chritic liteartha, staidéar na sochtheangeolaíochta, úrscéalaíocht, an stair chultúrtha agus léann na lámhscríbhinní.

© Comhar Teoranta, 2022.
ISSN: 2009-8626