Nuacht COMHARTaighde

 • Scéalta reatha COMHARTaighde

  Scéalta reatha COMHARTaighde

  Míonna gnóthacha iad Eanáir agus Feabhra 2023 i saol ré COMHARTaighde.

  Foilseofar eagrán 8 (2022) de COMHARTaighde faoi dheireadh na míosa seo le cúig alt scolártha úra agus cúig léirmheas breise ar ábhar foilsithe nua i Léann na Gaeilge.

  an ghairm ar ailt fógartha d'eagrán 9 de CT, agus glacfar le hábhar ailt go dtí 1 Feabhra 2023 - tá tuilleadh sonraí ag comhartaighde.ie/gairm.

  Anuas air seo, seolfar trí eagrán de COMHARTaighde #6, #7 agus an t-eagrán is nua #8 i ócáid liteartha speisialta ar a 5pm Dé hAoine 17 Feabhra in Acadamh Ríoga na hÉireann, agus tá fáilte roimh chách.

  Ag an ócáid seo, fógrófar freisin faisnéis faoi dhuais nua 'Duais an Chomhchaidrimh' - don alt is fearr a tháinig i dtreo COMHARTaighde in aon bhliain ó scoláire ar bith a réitigh dochtúireacht i léann na Gaeilge le tamall anuas.

  Tá an ócáid seo leagtha amach le haitheantas speisialta a thabhairt do litríochtaí an dá Ghaeilge agus rannpháirtíocht Mháire Ní Annracháin sa ghort seo, Ollamh Emeritus le Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath le tacaíocht ó Colmcille/Foras na Gaeilge.

  Foilsítear eagrán 7 de COMHARTaighde!

  Foilsítear eagrán 7 de COMHARTaighde!

  Seo é an chéad eagrán atá foilsithe faoi chúram eagarthóirí úra na riomhirise - Caoimhín Mac Giolla Léith, Ríona Nic Congáil agus Peadar Ó Muircheartaigh

  Sa seachtú heagrán seo, tá sraith eile alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Is iad na scríbhneoirí a bhfuil alt acu san eagrán seo ná: Nathaniel Harrington, Mícheál Mac Craith, Christine Ní Chathasaigh & T.J. Ó Ceallaigh, Laoighseach Ní Choistealbha agus Ben Ó Ceallaigh. Cúis áthais is ea an chéad alt i nGaeilge na hAlban a bheith foilsithe san eagrán chomh maith. Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá an nualitríocht, an litríocht taistil, polasaí teanga, an stair shoch-pholaitiúil agus staidéar an Oideachais. Tá léirmheasanna ó Radvan Markus, Síle Ní Mhurchú, Deirdre Nic Chárthaigh, Deirdre Nic Mhathúna, Brian Ó Conchubhair, Kerron Ó Luain agus John Treacy, a chuimsíonn réimse ábhar, ina measc an chritic liteartha, staidéar na sochtheangeolaíochta, úrscéalaíocht, an stair chultúrtha agus léann na lámhscríbhinní.

 • Comhpháirtíocht le buanstóráil a dhéanamh ar shonraí COMHARTaighde

  Comhpháirtíocht le buanstóráil a dhéanamh ar shonraí COMHARTaighde

  Cúis áthais is ea an pháirtnéireacht idir COMHARTaighde agus Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI), faoi scáth Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, atá tar éis buanstóráil fhadtéarmach na ríomhirise a chur chun cinn

  Ó thaobh na hinbhunaitheachta de, mar sin, tá sé tábhachtach taisclann nó soláthróir a roghnú a bhfuil tacaíocht shuntasach aige agus atá nasctha le hinstitiúid a bhfuil teist ar a thaithí agus ar a bhuaine. Chuige sin, sa bhliain 2019 thosaigh COMHARTaighde ar chomhpháirtíocht le Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI), faoi scáth Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, ar mhaithe le cartlannú agus caomhnú fadtéarmach ábhar na ríomhirise.Moltar an chéim seo a thógáil ar na cúiseanna seo a leanas:

  • Cinntíonn sé go mbeidh cóip chúltaca breise de shonraí na ríomhirise ar fáil i gcás aon mhóréartha seirbhíse.
  • Cuireann beartas dá leithéid le hinbhuanaitheacht an tionscadail; sa chás go dtiocfadh athrú ar bith ar stádas an fhoilsitheora sa todhchaí cinntítear go mbeidh fáil ar ábhar na hirise i gcónaí.

   

  Tá ábhar na gcúig eagrán a foilsíodh go dtí seo anois ionghafa sa Taisclann agus leanfar leis an socrú i gcomhair na n-eagrán ar fad ina dhiaidh sin. Is cúis áthais é a bheith ag comhoibiú le hinstitiúid Éireannach chun an obair seo a chur i gcrích agus treisíonn torthaí na hoibre stádas COMHARTaighde mar ríomhiris saor-rochtana den chaighdeán eagarthóireachta agus teicniúil is airde.

 • Eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban

  Eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban

  Beidh Eagrán 6 de COMHARTaighde ina eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban i mbliain cheiliúrtha Cholmcille.

  Tá obair ar siúl go leanúnach ar mhóreagrán úr de COMHARTaighde - eagrán speisialta méadaithe le seoladh i mbliain cheiliúrtha Cholmcille - 1500 bliain ó saolaíodh é. Tá téama lárnach nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban ag rith tríd an saothar ar fad agus painéal aoi-eagarthóirí ag plé leis an eagrán: Marie Whelton, Meidhbhín Ní Úrdail, Caoimhín Mac Giolla Léith (ó bhuíon úr eagarthóireachta CT) agus Liam Mac Amhlaigh (ón gcéad bhuíon eagarthóirí CT). Tá an t-eagrán seo á chur le chéile in ómós do shaothar scoláireachta Mháire Ní Annracháin, a shaothraigh sa réimse seo ar feadh a saoil agus atá imithe ar scor óna cúram ollscoile anois.

  Foilseofar an t-eagrán speisialta seo sa chéad leath den bhliain 2021, agus tiocfaidh eagrán 7, an chéad ghnátheagrán i gCéim 3 de thogra COMHARTaighde san Fhómhar mar is gnách. 

 • Seoltar eagrán 5 de COMHARTaighde

  Seoltar eagrán 5 de COMHARTaighde

  Chuir an tOllamh Alan Titley an cúigiú heagrán den iris i láthair an phobail ar an 29 Samhain 2019 ag ócáid speisialta a reachtáladh ar chuireadh ó Roinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide.

  Sa chúigiú heagrán, tá sraith eile alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Is iad na scríbhneoirí a bhfuil alt acu san eagrán seo ná: Deirdre Ní Chonghaile, Ailbhe Nic Giolla Chomhaill, Hugh Rowland, Nicholas Williams agus foireann scoláirí ó réimse an Oideachais ó Choláiste Mhuire gan Smál, Luimneach (T.J. Ó Ceallaigh, Mairéad Hourigan agus Aisling Leavy). Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá an nualitríocht, an scéalaíocht sa bhéaloideas, luibheolaíocht, an stair chultúrtha agus shoch-pholaitiúil agus staidéar an Oideachais. Tá léirmheasanna ó Fhiach Mac Conghail, Róisín Ní Ghairbhí, Liam Ó hAisibéil, Ciarán Ó Gealbháin agus Lillis Ó Laoire chomh maith, a chuimsíonn réimse ábhar, ina measc staidéar na hamharclannaíochta, úrscéalaíocht, léann na Fiannaíochta agus léann na hamhránaíochta.

   

   

 • Seoladh ar COMHARTaighde: Eagrán 5

  Seoladh ar COMHARTaighde: Eagrán 5

  Seolfaidh an tOllamh Alan Titley Eagrán 5 de COMHARTaighde Déardaoin 28 Samhain i Téatar Uí Chadhain i gColáiste na Tríonóide ar a 6:15pm. Fáilte roimh chách.

   
  Is mór ag foireann COMHARTaighde an cuireadh ó Roinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide leis an eagrán a sheoladh ann.
   
  Tá cúig alt taighde agus cúig léirmheas scolártha leabhar mar chuid den eagrán, a thugann clabhsúr le Céim 2 de COMHARTaighde
   
  Fógrófar an painéal nua eagarthóirí ag an ócáid sheolta.
   
  Image result for Alan Titley
 • Eagrán 4 ag teacht go luath

  Eagrán 4 ag teacht go luath

  Beidh eagrán 4 de COMHARTaighde ag teacht go luath

  Foilseofar an ceathrú heagrán de COMHARTaighde go luath. Tá obair áirithe ar siúl ar chúlchóras na ríomhirise agus nuair a bheidh na hathruithe sin curtha i gcrích, beidh fáil ar thorthaí na taighde ó shaothar na bliana seo.

« Siar
Leathanach 1 as 2
© Comhar Teoranta, 2023.
ISSN: 2009-8626