Nuacht COMHARTaighde

 • Seoladh COMHARTaighde 9

  Seoladh COMHARTaighde 9

  Rinneadh seoladh breá ar eagrán 9 de COMHARTaighde Dé Sathairn 25 Samhain 2023

  Rinneadh seoladh breá ar eagrán 9 de COMHARTaighde Dé Sathairn 25 Samhain 2023. Le cúig alt scolártha, agus seacht gcinn de léirmheasamnna acadúla, tá lón breá machnaimh san eagrán reatha a sheol an tOllamh Pádraig Ó Macháin mar chuid den chomhdháil 'An Béal Beo' a bhí á rith ag Roinn na Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh 

   

 • Duais an Chomhchaidrimh

  Duais an Chomhchaidrimh

  Fógraítear Duais úr, urraithe ag Gael Linn, don saothar is fearr san iris COMHARTaighde a fhoilsítear ó scoláire luathghairme

  Cuireann COMHARTaighde fáilte ar leith roimh ailt scolártha den chéad scoth ó thaighdeoirí luathghairme.

  Bronnfar ‘Duais an Chomhchaidrimh’ de €750, agus buanghradam, maoinithe ag Gael Linn, ar an alt is fearr a scríobh taighdeoir luathghairme agus a fhoilseofar sa deichiú heagrán de COMHARTaighde. Iris phiarmheasta í COMHARTaighde agus déanfar gach iarratas cuí a phiarmheasúnú de réir ghnáthnósanna na hirise. Ainmnítear an duais seo i gcuimhne ar an gcumann idir-ollscoile as ar shíolraigh COMHAR agus Gael Linn.

  Tá gach eolas maidir le Duais an Chaidchaidrimh ar fáil anseo.

   

 • Scéalta is déanaí ó COMHARTaighde

  Scéalta is déanaí ó COMHARTaighde

  Foilseofar eagrán 9 de COMHARTaighde go luath

  Foilseofar eagrán 9 (2023) de COMHARTaighde  i mí na Samhna, le cúig alt scolártha úra agus seacht léirmheas breise ar ábhar foilsithe nua i Léann na Gaeilge.

  Seolfar an t-eagrán ag an Ollamh Pádraig Ó Macháin Dé Sathairn 25 Samhain ag an gcomhdháil 'An Béal Beo' i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus fáilte roimh chách.

  an ghairm ar ailt fógartha d'eagrán 10 de CT, agus glacfar le hábhar ailt go dtí 1 Feabhra 2024 - tá tuilleadh sonraí ag comhartaighde.ie/gairm.

  Anuas air seo, fógrófar freisin faisnéis faoi dhuais nua 'Duais an Chomhchaidrimh' - don alt is fearr a tháinig i dtreo COMHARTaighde in aon bhliain ó scoláire ar bith a réitigh dochtúireacht i léann na Gaeilge le tamall anuas.

   

   

 • Foilsítear eagrán 7 de COMHARTaighde!

  Foilsítear eagrán 7 de COMHARTaighde!

  Seo é an chéad eagrán atá foilsithe faoi chúram eagarthóirí úra na riomhirise - Caoimhín Mac Giolla Léith, Ríona Nic Congáil agus Peadar Ó Muircheartaigh

  Sa seachtú heagrán seo, tá sraith eile alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Is iad na scríbhneoirí a bhfuil alt acu san eagrán seo ná: Nathaniel Harrington, Mícheál Mac Craith, Christine Ní Chathasaigh & T.J. Ó Ceallaigh, Laoighseach Ní Choistealbha agus Ben Ó Ceallaigh. Cúis áthais is ea an chéad alt i nGaeilge na hAlban a bheith foilsithe san eagrán chomh maith. Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá an nualitríocht, an litríocht taistil, polasaí teanga, an stair shoch-pholaitiúil agus staidéar an Oideachais. Tá léirmheasanna ó Radvan Markus, Síle Ní Mhurchú, Deirdre Nic Chárthaigh, Deirdre Nic Mhathúna, Brian Ó Conchubhair, Kerron Ó Luain agus John Treacy, a chuimsíonn réimse ábhar, ina measc an chritic liteartha, staidéar na sochtheangeolaíochta, úrscéalaíocht, an stair chultúrtha agus léann na lámhscríbhinní.

 • Comhpháirtíocht le buanstóráil a dhéanamh ar shonraí COMHARTaighde

  Comhpháirtíocht le buanstóráil a dhéanamh ar shonraí COMHARTaighde

  Cúis áthais is ea an pháirtnéireacht idir COMHARTaighde agus Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI), faoi scáth Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, atá tar éis buanstóráil fhadtéarmach na ríomhirise a chur chun cinn

  Ó thaobh na hinbhunaitheachta de, mar sin, tá sé tábhachtach taisclann nó soláthróir a roghnú a bhfuil tacaíocht shuntasach aige agus atá nasctha le hinstitiúid a bhfuil teist ar a thaithí agus ar a bhuaine. Chuige sin, sa bhliain 2019 thosaigh COMHARTaighde ar chomhpháirtíocht le Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI), faoi scáth Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, ar mhaithe le cartlannú agus caomhnú fadtéarmach ábhar na ríomhirise.Moltar an chéim seo a thógáil ar na cúiseanna seo a leanas:

  • Cinntíonn sé go mbeidh cóip chúltaca breise de shonraí na ríomhirise ar fáil i gcás aon mhóréartha seirbhíse.
  • Cuireann beartas dá leithéid le hinbhuanaitheacht an tionscadail; sa chás go dtiocfadh athrú ar bith ar stádas an fhoilsitheora sa todhchaí cinntítear go mbeidh fáil ar ábhar na hirise i gcónaí.

   

  Tá ábhar na gcúig eagrán a foilsíodh go dtí seo anois ionghafa sa Taisclann agus leanfar leis an socrú i gcomhair na n-eagrán ar fad ina dhiaidh sin. Is cúis áthais é a bheith ag comhoibiú le hinstitiúid Éireannach chun an obair seo a chur i gcrích agus treisíonn torthaí na hoibre stádas COMHARTaighde mar ríomhiris saor-rochtana den chaighdeán eagarthóireachta agus teicniúil is airde.

 • Eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban

  Eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban

  Beidh Eagrán 6 de COMHARTaighde ina eagrán speisialta ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban i mbliain cheiliúrtha Cholmcille.

  Tá obair ar siúl go leanúnach ar mhóreagrán úr de COMHARTaighde - eagrán speisialta méadaithe le seoladh i mbliain cheiliúrtha Cholmcille - 1500 bliain ó saolaíodh é. Tá téama lárnach nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban ag rith tríd an saothar ar fad agus painéal aoi-eagarthóirí ag plé leis an eagrán: Marie Whelton, Meidhbhín Ní Úrdail, Caoimhín Mac Giolla Léith (ó bhuíon úr eagarthóireachta CT) agus Liam Mac Amhlaigh (ón gcéad bhuíon eagarthóirí CT). Tá an t-eagrán seo á chur le chéile in ómós do shaothar scoláireachta Mháire Ní Annracháin, a shaothraigh sa réimse seo ar feadh a saoil agus atá imithe ar scor óna cúram ollscoile anois.

  Foilseofar an t-eagrán speisialta seo sa chéad leath den bhliain 2021, agus tiocfaidh eagrán 7, an chéad ghnátheagrán i gCéim 3 de thogra COMHARTaighde san Fhómhar mar is gnách. 

 • Seoltar eagrán 5 de COMHARTaighde

  Seoltar eagrán 5 de COMHARTaighde

  Chuir an tOllamh Alan Titley an cúigiú heagrán den iris i láthair an phobail ar an 29 Samhain 2019 ag ócáid speisialta a reachtáladh ar chuireadh ó Roinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide.

  Sa chúigiú heagrán, tá sraith eile alt taighde agus léirmheasanna ar leabhair nuafhoilsithe acadúla. Is iad na scríbhneoirí a bhfuil alt acu san eagrán seo ná: Deirdre Ní Chonghaile, Ailbhe Nic Giolla Chomhaill, Hugh Rowland, Nicholas Williams agus foireann scoláirí ó réimse an Oideachais ó Choláiste Mhuire gan Smál, Luimneach (T.J. Ó Ceallaigh, Mairéad Hourigan agus Aisling Leavy). Ar na hábhair a dtugtar aghaidh orthu, tá an nualitríocht, an scéalaíocht sa bhéaloideas, luibheolaíocht, an stair chultúrtha agus shoch-pholaitiúil agus staidéar an Oideachais. Tá léirmheasanna ó Fhiach Mac Conghail, Róisín Ní Ghairbhí, Liam Ó hAisibéil, Ciarán Ó Gealbháin agus Lillis Ó Laoire chomh maith, a chuimsíonn réimse ábhar, ina measc staidéar na hamharclannaíochta, úrscéalaíocht, léann na Fiannaíochta agus léann na hamhránaíochta.

   

   

« Siar
Leathanach 1 as 3
© Comhar Teoranta, 2024.
ISSN: 2009-8626