Seoladh COMHARTaighde 9

Seoladh COMHARTaighde 9

Rinneadh seoladh breá ar eagrán 9 de COMHARTaighde Dé Sathairn 25 Samhain 2023

Rinneadh seoladh breá ar eagrán 9 de COMHARTaighde Dé Sathairn 25 Samhain 2023. Le cúig alt scolártha, agus seacht gcinn de léirmheasamnna acadúla, tá lón breá machnaimh san eagrán reatha a sheol an tOllamh Pádraig Ó Macháin mar chuid den chomhdháil 'An Béal Beo' a bhí á rith ag Roinn na Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh 

 

© Comhar Teoranta, 2024.
ISSN: 2009-8626