Scéalta reatha COMHARTaighde

Scéalta reatha COMHARTaighde

Míonna gnóthacha iad Eanáir agus Feabhra 2023 i saol ré COMHARTaighde.

Foilseofar eagrán 8 (2022) de COMHARTaighde faoi dheireadh na míosa seo le cúig alt scolártha úra agus cúig léirmheas breise ar ábhar foilsithe nua i Léann na Gaeilge.

an ghairm ar ailt fógartha d'eagrán 9 de CT, agus glacfar le hábhar ailt go dtí 1 Feabhra 2023 - tá tuilleadh sonraí ag comhartaighde.ie/gairm.

Anuas air seo, seolfar trí eagrán de COMHARTaighde #6, #7 agus an t-eagrán is nua #8 i ócáid liteartha speisialta ar a 5pm Dé hAoine 17 Feabhra in Acadamh Ríoga na hÉireann, agus tá fáilte roimh chách.

Ag an ócáid seo, fógrófar freisin faisnéis faoi dhuais nua 'Duais an Chomhchaidrimh' - don alt is fearr a tháinig i dtreo COMHARTaighde in aon bhliain ó scoláire ar bith a réitigh dochtúireacht i léann na Gaeilge le tamall anuas.

Tá an ócáid seo leagtha amach le haitheantas speisialta a thabhairt do litríochtaí an dá Ghaeilge agus rannpháirtíocht Mháire Ní Annracháin sa ghort seo, Ollamh Emeritus le Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath le tacaíocht ó Colmcille/Foras na Gaeilge.

© Comhar Teoranta, 2023.
ISSN: 2009-8626