Ceaptar triúr eagarthóirí úra ar COMHARTaighde

Ceaptar triúr eagarthóirí úra ar COMHARTaighde

Fógraíodh ainmneacha na n-eagarthóirí nua ar COMHARTaighde ag ócáid speisialta i gColáiste na Tríonóide nuair a seoladh eagrán 5 den ríomhiris - an t-eagrán deireanach de Chéim 2 den togra. 

Tá foireann triúrachta úr ainmnithe ina gcomharbaí ar Mháirín Nic Eoin agus Liam Mac Amhlaigh. Is iad sin: Caoimhín Mac Giolla Léith, Ríona Nic Congáil agus Peadar Ó Muircheartaigh. Cuimsíonn speisialachtaí agus taithí na n-eagarthóirí nua seo réimse an-leathan de léann na Nua-Ghaeilge agus cuirtear fáilte rompu do chéim 3 - an chéad chéim mheasta eile de thogra COMHARTaighde.  

© COMHAR, 2019.
ISSN: 2009-8626