Ráiteas faoi Eitic agus faoi Mhíchleachtas Foilsitheoireachta

1. Bord Eagarthóireachta

 • Tá bord eagarthóireachta ag COMHARTaighde, agus is saineolaithe aitheanta sa réimse iad baill an bhoird. Tá ainmneacha iomlána agus institiúidí na mball ar fáil ar ár suíomh gréasáin.
 • Cuireann COMHARTaighde sonraí teagmhála don oifig eagarthóireachta ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

2. Údair agus Freagrachtaí na nÚdar

 • Ní mór d’údair páirt a ghlacadh sa phróiseas piarmheasúnaithe.
 • Ní mór do gach údar a bheith freagrach as a gcuid den taighde.
 • Ní mór do gach údar aistarraingtí nó ceartúcháin ar earráidí a chur ar fáil, nuair is gá.
 • Ní féidir le húdair taighde a chur ar faoi bhráid na hirise má foilsíodh cheana é nó má ghlac iris acadúil eile leis le foilsiú.

3. Próiseas piarmheasúnaithe

 • Déantar piarmheasúnú anaithnid ar gach alt de chuid COMHARTaighde faoi dhó (i.e. faightear comhairle ó bheirt phiarmheastóirí, iad ina saineolaithe sa réimse, faoi lámhscríbhinní aonair).
 • Cinntítear go mbíonn na breithiúnais oibiachtúil.
 • Cinntítear nach mbíonn aon choimhlint leasa i gceist leis na piarmheastóirí.
 • Iarrtar ar phiarmheastóirí aird a tharraingt ar shaothair fhoilsithe nach bhfuil luaite sna lámhscríbhinní fós agus iad curtha faoi bhráid na hirise le foilsiú.
 • Pléitear leis na hailt phiarmheasúnaithe faoi rún.

4. Eitic fhoilsitheoireachta

 • Déanann an foilsitheoir, agus eagarthóirí, COMHARTaighde gach iarracht réasúnta teacht ar agus bac a chur ar pháipéir a fhoilsiú sa chás go raibh mí-iompar i gceist leis an taighde sin.
 • Ní spreagfadh COMHARTaighde nó a cuid eagarthóirí a leithéid de mhí-iompar i gcás ar bith, nó ní ligfeadh siad a leithéid de mhí-iompar tarlú i gcomhfhios dóibh.
 • Sa chás go gcuirtear an foilsitheoir nó na heagarthóirí de chuid COMHARTaighde ar an eolas faoi líomhain ar bith faoi mhí-iompar sa taighde, tabharfar faoi na líomhaintí sin mar is cóir.
 • Foilseoidh COMHARTaighde ceartúcháin, soiléiriú, aistarraingtí agus leithscéalta nuair is gá, agus tá treoracha ar fáil faoi aistarraingtí nó ceartúcháin a dhéanamh ar ailt nuair is gá.

5. Cóipcheart agus Rochtain

 • Is de réir CC-BY-NC Creative Commons atá an cóipcheart agus an ceadúnas.
 • Tá rochtain oscailte ar an iris seo. Foilsítear gach alt i nGaeilge, chomh maith le hachoimrí agus teidil as Béarla.

6. Cartlannú

 • Déantar gach eagrán de COMHARTaighde a ionghabháil i dTaisclann Dhigiteach na hÉireann (dri.ie), faoi scáth Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, ar mhaithe le cartlannú agus caomhnú fadtéarmach ábhar na ríomhirise.

7. Úinéireacht agus bainistíocht

 • Foilsíonn COMHAR (www.comhar.ie), agus bord stiúrtha an chomhlachta, COMHARTaighde. Luaitear é seo go sonrach ar shuíomh gréasáin na hirise.

8. Suíomh gréasáin

 • Déantar gach iarracht le cinntiú go mbíonn an caighdeáin eitice agus proifisiúnta is airde ag baint le comhartaighde.ie i gcónaí ó thaobh rochtana agus cosanta sonraí de.

9. Sceideal foilsitheoireachta

 • Mar thréimhseachán, foilsítear COMHARTaighde mar iris bhliantúil.

10. Ainm na hirise

 • Ainmnítear COMHARTaighde go sainiúil i réimse na hirise, agus ní ainm é gur féidir a mheascadh suas go héasca le hiris eile nó a thabharfadh eolas míthreorach d’údair agus do léitheoirí féideartha faoina bunús ná faoina nasc le hirisí eile.